Servicii

Proiectare propriu-zisa: Arhitectura spatiilor de laborator

Amenajarea laboratorului se face dupa trei directii esentiale: asigurarea functionarii metodei de analiza, asigurarea functionarii echipamentelor, si asigurarea conditiilor de lucru pentru personal.

Aceste trei principii dezvolta un demers complex, structurat in reguli de ergonomie, reguli de protectie si siguranta, materiale dedicate activitatii de laborator pentru pardoseli, pereti, mobilier de laborator cu caracteristici speciale, instalatii, numeroase norme si standarde ce trebuie aplicate simultan pentru o amenajare corecta a spatiilor de laborator.

Deviz, bugetare si consultanta in achizitii

In urma stabilirii functiunilor si caracteristicilor spatiilor, in urma planurilor de arhitectura, a planurilor de instalatii si a celorlalte coordonate ale proiectului, echipa noastra de proiectanti va extrage suprafetele de finisaje si listele de cantitati aferente proiectului, pe fiecare specialitate in parte (mobilier de laborator, instalatii, finisaje, echipamente, etc), atat la nivel global, cat si pe fiecare incapere in parte.

In functie de acestea, se poate planifica atent bugetul lucrarii, in vederea stabilirii contractelor de furnizare, si demararea procesului de implementare a proiectului.

Implementare & Project management

Implementarea unui proiect presupune transformarea tuturor planurilor de specialitate, a devizelor , descrierilor tehnice si contractelor cu furnizorii, in lucrari in santier. Pentru fiecare specialitate in parte (instalatii, finisaje, mobilier de laborator, echipamente, etc) vor exista termene de livrare si echipe de montaj ce vor trebui supervizate si asistate la instalare, in vederea asigurarii parametrilor contractati.

Ordinea in care se succed lucrarile si echipele de montaj, trebuie gestionate cu multa atentie, astfel incat lucrarile de santier sa respecte planul de implementare.


Principalele standarde pe care le urmarim:

 • SR EN 14056:2004 – Mobilier de Laborator. Recomandari pentru proiecare si instalare
 • SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
 • SR EN 13150:2004 – Mese de laborator. Dimensiuni, specificatii de securitate si metode de incercare
 • SR EN 16122:2012 – Mobilier pentru depozitare, de uz casnic si colectiv. Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei, durabilitatii si stabilitatii;
 • SR EN 14470-1:2004 – Dulapuri de securitate in caz de incendiu pentru depozitare. Partea 1: Dulapuri de securitate pentru depozitarea lichidelor inflamabile;
 • SR EN 14470-2:2007 – Dulapuri de securitate in caz de incendiu pentru depozitare. Partea 2: Dulapuri de securitate pentru butelii de gaz sub presiune;
 • SR EN 14175 Hote de tiraj
  1:2004 – Partea 1: Vocabular;
  2:2004 – Partea 2: Cerinte de securitate si de performanta;
  3:2004 – Partea 3: Metode de incercari de tip;
  4:2005 – Partea 4: Metode de incercare in situ;
  6:2006 – Partea 6: Hote cu debit de aer variabil;
  7:2012 – Partea 7: Hote de tiraj pentru temperature inalte si aciditate ridicata;
 • SR EN 527
  1:2011 – Mobilier de birou. Mese de lucru de birou. Partea 1: Dimensiuni;
  2:2017 – Mobilier de birou. Mese de lucru de birou. Partea 2: Cerinte de securitate, de rezistenta si de durabilitate;
 • SR EN 806
  1:2002 – Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 1: Generalităţi
  4:2010 – Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 4: Instalare;
 • SR EN 1717:2004 – Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale pentru dispozitivele de prevenire a poluării prin reflux;
 • SR EN 12056 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor.
  1: 2002 – Partea 1: Cerinţe generale şi de performanţă
  2:2002 – Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul
  3:2002 – Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice, proiectare şi calcule
  4:2002 – Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare şi calcul
  5:2002 – Partea 5: Execuţie, încercare, instrucţiuni de service, de exploatare şi de întreţinere
 • DVGW G600 – TRGI 2008 – Reglementari tehnice pentru instalatiile de gaze;
 • DWGW G621 – Echipamente de gaze pentru laboratoare si sali de clasa in care se desfasoara activitati tehnico-stiintifice – proiectare, instalare, modificare, intretinere si mod de lucru;
 • SR EN 15154 Duşuri de securitate.
  1:2007 – Partea 1: Duşuri pentru corp racordate la reţeaua de apă utilizată în laborator;
  2:2007 – Partea 2: Instalaţie de spălare a ochilor racordate la reţeaua de apă
  3:2009 – Duşuri de securitate. Partea 3: Duşuri pentru corp neracordate la reţeaua de apă
  4:2009 – Duşuri de securitate. Partea 4: Instalaţii de spălare a ochilor neracordate la reţeaua de apă
 • SR EN 13792:2003 – Cod de culori pentru robinete şi vane utilizate în laboratoare
 • SR EN 61010-1:2001 – Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale.

Doriti sa lucrati cu noi?

Cere o oferta